Banka Hesap Sahibi Şube Hesap No Iban No  
YAPI KREDİ UMUT ART SANATSAL - TR 280006701000000058524738